💹ციფრული მარკეტინგი

ამ კურსზე შეისწავლით ციფრული მარკეტინგის იმ ინსტრუმენტებს, რომელთა გამოყენებასაც შეძლებთ:

  • ინტერნეტში ახალი ბიზნესის მოზიდვის

  • ბრენდის ცნობადობის გაზრდის

  • პროდუქტებისა და მომსახურების გასაყიდად

Last updated