სასწავლო პროგრამა

 1. ციფრული მარკეტინგის შესავალი

 2. ციფრული მარკეტინგის ინსტრუმენტები

 3. ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის შექმნა

 4. სოციალური მედიის მართვა

 5. SEO

 6. Google Ads

 7. Instagram

 8. TikTok

 9. Linkedin

 10. UI/UX დიზაინი

 11. CMS სისტემები

 12. Email მარკეტინგი

 13. CRM გამოყენება ციფრულ მარკეტინგში

Last updated